δαιμονῶν

δαιμονάω
to be under the power of a
pres part act masc voc sg
δαιμονάω
to be under the power of a
pres part act neut nom/voc/acc sg
δαιμονάω
to be under the power of a
pres part act masc nom sg (attic epic ionic)
δαιμονάω
to be under the power of a
pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δαιμόνων — δαίμων god masc/fem gen pl δαιμονάω to be under the power of a imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) δαιμονάω to be under the power of a imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • бѣсовьскыи — (179) пр. к бѣсъ: Зълобоу тъгда възненавидиши. ѥгда разоумѣѥши. ˫ако бѣсовьскъ то ѥсть ножь на ны обостренъ. (δαιμόνων) Изб 1076, 72; разгонѩша тьмоу бѣсовьскоую мл҃твою ЖФП XII, 33в; бѣсовьскымь же соущи д҃хъмь ѡбьржима. (δαιμονίῳ). ЖФСт XII,… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Михаил Пселл — Афонская миниатюра изображает Пселла с учеником  императором Михаилом VII Михаил Пселл (греч …   Википедия

  • Михаил Псёлл — Михаил Пселл (греч. Ψελλός, 1018, Константинополь  около 1078 или позже)  византийский писатель. При крещении был назван Константином. Содержание 1 Биография 2 Творчество …   Википедия

  • Пселл — Михаил Пселл (греч. Ψελλός, 1018, Константинополь  около 1078 или позже)  византийский писатель. При крещении был назван Константином. Содержание 1 Биография 2 Творчество …   Википедия

  • Пселл, Михаил — Михаил Пселл (греч. Ψελλός, 1018, Константинополь  около 1078 или позже)  византийский писатель. При крещении был назван Константином. Содержание 1 Биография 2 Творчество …   Википедия

  • Пселл М. — Михаил Пселл (греч. Ψελλός, 1018, Константинополь  около 1078 или позже)  византийский писатель. При крещении был назван Константином. Содержание 1 Биография 2 Творчество …   Википедия

  • Пселл Михаил — Михаил Пселл (греч. Ψελλός, 1018, Константинополь  около 1078 или позже)  византийский писатель. При крещении был назван Константином. Содержание 1 Биография 2 Творчество …   Википедия

  • бѣсовьныи — (12) пр. То же, что бѣсовьскыи: волшвениѥ же и потворы и ѡтравлени˫а Мидѩне ѡбрѣтоша и Персѩне, сносѩще межю собою. волшвени˫а и призваниѥ бѣсовьноѥ (δαιμόνων) ГА XIII XIV, 44г; бѣсовнии храми разорени быша, и капища идольска˫а искоренишасѩ (τῶν… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • σολομωνική — Βιβλίο με διάφορες οδηγίες για την άσκηση της μαγείας και την καθυπόταξη των δαιμόνων και των πνευμάτων. Το βιβλίο αυτό, του οποίου υπάρχουν πολλές εκδόσεις, πολλοί το θέλουν έργο του Σολομώντα, βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος, σύμφωνα με κάποια… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.